Děkujeme, že jste s námi

Pod záštitou pana Jana Wolfa, bývalého radního hl. města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a pana Radka Lacka, bývalého radního hl. města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení, proběhlo včera 29. listopadu 2018 v Divadle Rokoko slavnostní setkání zaměstnanců nemocnice s našimi dárci a sponzory. 
Vedení nemocnice, zaměstnanci a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského poděkovalo tímto způsobem všem firemním a individuálním dárcům a sponzorům, kteří Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského podporují.
Forma této akce byla historicky první příležitostí setkání zaměstnanců nemocnice s dobrovolníky a laskavými dárci.
Jak již bylo řečeno, cílem setkání bylo poděkovat všem včetně MHMP za jejich podporu. MHMP nám poskytl finanční podporu i na tuto akci. Jako nestátní nezisková organizace bychom obtížně mohli bez podpory a dobrovolnické pomoci poskytovat akutní péči pacientům a rozvíjet ji dále. Jsme rádi, že podpora se soustředí i na Oddělení paliativní péči a Dětské a dorostové detoxikační centrum.
V rámci večera jsme také našim řadovým zaměstnancům osobně představili ty dárce, kteří právě jejich oddělení věnovali hmotný či finanční dar.
Součástí večera bylo divadelní představení „Premiéra mládí“ a na závěr proběhl raut.

Fotogalerie

Přílohy


Zpět na výpis novinek