Centrální monitorovací systém pro Oddělení chirurgie

Díky laskavé finanční podpoře od Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského ve výši 350 000,- Kč jsme zakoupili pro Oddělení chirurgie nový centrální monitorovací systém se 4 lůžkovými monitory, 1 infuzní pumpu a 1 jeden injekcí dávkovač.
Naším cílem je poskytovat pacientům péči na vysoké úrovni a současně udržet pečlivý a laskavý přístup k pacientům.
NDD nás v tomto snažení podporuje už mnoho let a my si toho velmi vážíme.

Fotogalerie


Zpět na výpis novinek