Domácí péče

Chcete zkrátit pobyt v nemocnici a doléčit se v domácím prostředí? Potřebujete odborné zdravotní úkony doma? Ocitli jste se v nesnázích v důsledku věku, nemoci či úrazu? Naše služby jsou tu právě pro Vás. Poskytneme Vám komplexní a přívětivou zdravotní a ošetřovatelskou péči ve Vašem domácím prostředí, pomůžeme radou nebo konzultací.


  • Domácí zdravotní péči poskytujeme všem bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.
  • Domácí zdravotní péči poskytujeme 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
  • Domácí zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kontakt

Co poskytujeme?

NOVINKA Půjčovna kompenzačních pomůcek (lůžka, chodítka, mobilní WC aj.)

Aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie

Cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr

Hlídání seniorů

Komplexní péče o diabetika

Komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta

Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)

Lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a proleženin)

Mobilní EKG

Odběry krve a ostatního biologického materiálu

Ošetřovatelské výkony dle doporučení lékaře

Péče o pacienta po chirurgických zákrocích a v době rekonvalescence

Péče o pacienta v terminálním stádiu života

Rehabilitaci po operaci, úrazu, po mozkové příhodě aj.

Zaučení v aplikaci inzulínu aj.

Kdo může domácí zdravotní péči indikovat?

  • Ošetřující lékař při ukončení hospitalizace (na 2 týdny).
  • Praktický lékař (až na 3 měsíce).

Jaký je náš cíl?

  • Poskytovat osobám s onemocněním, zdravotním postižením či lidem v terminálním období života takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastní domácnosti.
  • Největší důraz klademe na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální péči a pozitivní přístup.