Vedení nemocnice

Správní a dozorčí rada

Ing. Jiří Veselka, MBA Předseda správní rady
S. M. Ancilla Bc. Anna Doležalová Místopředseda správní rady
Bc. Hana Balvínová Člen správní rady
Ing. Jaromír Joukl Člen správní rady
MUDr. Pavel Kubíček Člen správní rady
S. M. Přemysla Pavlína Marková, MUDr. Člen správní rady
MUDr. Jan Švejda Člen správní rady
Mgr. Tomáš Krajník Předseda dozorčí rady
Doc. MUDr. Pavel Jansa Člen dozorčí rady
S. M. Bohuslava Marie Kubačáková Člen dozorčí rady
RNDr. Karel Matyska, CSc. Člen dozorčí rady
Ing. Radovan Pavlica Člen dozorčí rady
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. Člen dozorčí rady
S. M. Amidea Rybecká Člen dozorčí rady
Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA Člen dozorčí rady

Management nemocnice

Ing. Jiří Veselka, MBA ředitel
MUDr. Jan Švejda náměstek pro léčebně-preventivní péči
Ing. Jaromír Joukl ekonomický náměstek
Bc. Hana Balvínová hlavní sestra
Bc. Miroslav Pavlíček, MBA vedoucí IT
Petr Fiedler vedoucí Technického provozu
MUDr. Gustav Berlinger primář Anesteziologicko-resuscitančního oddělení
MUDr. Světlana Kroftová primář Dětského a dorostového detoxikačního centra
MUDr. Vladimír Vykus primář Chirurgického oddělení
MUDr. Jan Švejda primář Interního oddělení
MUDr. Přemysla Pavlína Marková primář oddělení Ošetřovatelské péče
MUDr. Přemysla Pavlína Marková primář Oddělení paliativní péče
MUDr. Jiří Papoušek primář Rehabilitačního oddělení
MUDr. Martin Janče primář Radiodiagnostického oddělení
Ing. Juraj Lovecký vedoucí Oddělení klinické biochemie
Mgr. Madlen Petra Zvonková hlavní lékárník