Boromejská péče

V naší nemocnici pečujeme o nemocné v duchu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je ženské řeholní společenství, které vzniklo v polovině 17. století ve Francii, do českých zemí přišly první sestry v roce 1837. Těžištěm činnosti boromejek je milosrdná služba trpícímu člověku, která byla historicky realizována především v péči o nemocné, sociálně slabé, děti, staré lidi a podobně. Kongregace budovala nemocnice, školy, zařízení ošetřovatelské a sociální péče.

Účinná láska, která vedla sestry k založení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se projevuje skutky, tedy především péčí o nemocné, kteří prožívají v nemoci náročné psychické i fyzické období svého života a potřebují nejen léčit, ale také účinně podporovat okolním prostředím a stimulovat tak, aby přijali léčbu a chtěli se aktivně podílet na její aplikaci a výsledku. Všichni jsme součástí jednoho příběhu a tak se účinná láska v naší nemocnici projevuje také v péči o vztahy na pracovišti. Všichni jsme na své úrovni zodpovědní za to, abychom společně s nemocnými vytvářeli prostředí, které podporuje proces uzdravení těla i ducha.

Hodnoty boromejské péče

  • Společně
  • Zodpovědně
  • S účinnou láskou

Více informací na oficiálních stránkách www.boromejky.cz