Boromeum

Edukační a formační centrum BOROMEUM pořádá odborné vzdělávací akce v přednáškové aule Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Chystané

Momentálně připravujeme...

Realizované

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0217 30. 5. 2017 18:30 - 20:30 přednášková aula

Přednáší

Mgr. Marek Macák (psycholog a psychoterapeut)

Cena

Doporučené vstupné 200 Kč (studenti 100 Kč).

Přihlášky

Není nutné se přihlašovat, přijďte a vezměte své přátele a známé.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0117 24. 5. 2017 18:30 - 20:30 přednášková aula

Přednáší

MUDr. Helena Máslová (gynekoložka)

Cena

Doporučené vstupné 200 Kč (studenti 100 Kč).

Přihlášky

Není nutné se přihlašovat, přijďte a vezměte své přátele a známé.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0416 18. 1. 2017 8:45 - 18:00
obědová pauza 13:00 – 14:30
přednášková aula

Přednáší

Doc. ThDr.Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka, autorka knich s tématikou sexuálního zneužívání)

Dr. Libor Botek, Th.D. (odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP)

PhLic. Theresien Martina Bartoňová (duchovní)

ThLic. Marek František Drábek (psychoterapeutka)

Mgr. Petra Vitoušová (Bílý kruh bezpečí, ředitelka)

Jitka Poláková (ProFem, ředitelka)

PhDr. Zora Dušková (Dětské krizové centrum, ředitelka)

PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D. (Élektra, ředitelka)

MUDr. Slavoj Brichcín (psychiatr, sexuolog)

MUDr. Terézia Rosenbergerová (dětská psychiatrička)

Jesica Miňovská (osobní svědectví - policie a právo)

Cena

850 Kč/970 Kč (platba převodem/v hotovosti v den konání)

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0416 27. 10. 2016 8:45 - 18:00
obědová pauza 13:00 – 14:30
přednášková aula

Přednáší

Doc. ThDr.Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka, autorka knich s tématikou sexuálního zneužívání)

JUDr. Marica Pirošíková (obhájkyně lidských práv Slovenské republiky u Evropského soudu - MSSR)

Dr. Libor Botek, Th.D. (odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP)

Bc. Helena Novotná s kolegy (policie ČR)

Cena

850 Kč/970 Kč (platba převodem/v hotovosti v den konání)

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0516 10. 10. 2016 18:00 - 20:00 přednášková aula

Přednáší

Mgr. Marek Macák (psycholog a psychoterapeut)

Cena

Doporučené vstupné 200 Kč (studenti 100 Kč)

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0516 11. 5. 2016 od 19:00 přednášková aula

Přednáší

s. Kathline (z Kanady z kongregace Malých sester Ježíšových)

Cena

vstupné dobrovolné

Program

Koná se u příležitosti 100. výročí mučednické smrti světce, který prožil většinu zasvěceného života uprostřed kmene Tuaregů na Sahaře.

Součástí programu bude prezentace nové knihy o Karlu Foucauldovi z produkce Karmelitánského nakladatelství.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0316 21. 4. – 24. 4. 2016 od 19:00 přednášková aula

Přednáší

Jeff Scaldwell

Cena

1070 Kč + 1120 Kč (40 €) (služby + konferenční poplatek)

Označení kurzu Termín Místo
B0216 18. 2. - 19. 2. 2016
3. a 4., 17. - 18. 3. 2016
7. - 8. 4. 2016
přednášková aula

Přednáší

P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.

PhDr. Bohumila Baštecká. Ph.D. (psycholožka)

Cena

4054 Kč

Podoba kurzu

Po celou dobu kursu budeme pracovat ve skupině a sdílet svoje přesvědčení, názory a prožitky. Pořadatelé se vynasnaží, aby skupina byla složena vyváženě ve smyslu pohlaví, věku, pracovních zkušeností a životních stavů.

Výsledek kurzu

Výsledkem kurzu je pastorační pracovník, který může říct: slyším druhého a rozumím mu natolik, aby moje zvěst v jeho životní situaci mohla ožít. Uvědomuji si přitom, že nejsem sám/sama.

Určeno pro:

kněžím, zasvěceným osobám, laikům, kteří pracují v oblasti pastorace.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0116 13. 2. 2016 9:00 – 18:00 hod.,
13:00 – 14:30 hod.
(obědová pauza)
přednášková aula

Přednáší

prof. PhLic. Hans Zollner, ThD. SI

Cena

850 Kč / 950 Kč (platba převodem / v hotovosti v den konání)

Program

  • Představení e-learningu s tematikou sexuálního zneužívání dětí vytvořeného v několika jazycích.
  • Včasné rozpoznání příznaků zneužití u dítěte a práce s ním.
  • Rozpoznání potencionálního agresora během studia a formace.
  • Práce s agresorem – prevence recidivy.

Určeno pro:

dětské psychology, duchovní, formátory, katechety, lékaře, pedagogy, pastorační asistenty, psychoterapeuty, vedoucí dětských táborů, vychovatele, sociální pracovníky atd.