Sociální pracovník

V rámci nemocnice je poskytováno odborné poradenství hospitalizovaným pacientům a jejich rodinám.

Odborné poradenství je poskytováno individuálně, formou osobních a telefonických konzultací a je zprostředkováváno na základě potřeb pacienta nebo jeho rodiny.