Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze

+420 257 197 111

nmskb@nmskb.cz

fax: +420 257 197 376

Vlašská 336/36

118 33 Praha 1 - Malá Strana

IČ: 73634085 DIČ: CZ73634085

Jak se k nám dostanete?

  1. Městskou hromadnou dopravou: tramvají č. 12, 15, 20 či 22 do zastávky Malostranské náměstí, dále pak cca 8 minut pěšky nebo minibusem 192 (zastávka je na rohu Malostranského náměstí a ulice Mostecká).
  2. Osobním automobilem do ulice Karmelitská, dále pak ulicemi Tržiště a Vlašská do nemocnice. Přímo pod kostelem sv. Karla Boromejského odbočte vpravo mřížovými vraty na odstavnou plochu.

Telefonní seznam

Důležité kontakty

Akutní příjem interna 257 197 340 (341) interna@nmskb.cz
Akutní příjem chirurgie 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Ústředna 257 197 111
Recepce 257 197 319
Příjem hospitalizovaných 257 197 336 recepce@nmskb.cz
Domácí péče 257 197 454 (452, 453)
fax: 257 197 455
merxbauerova@nmskb.cz
Lékárna 257 197 342 lekarna@nmskb.cz
Zubní ambulance 257 197 132 zubni@nmskb.cz
Sociální pracovník 257 197 142 (850)
fax: 257 197 156
socialni@nmskb.cz

Ambulance

Telefonní číslo
257 197 215 (205, 324)
Ambulance, poradna Telefonní číslo E-mail
Psychiatrická ambulance 257 197 148 (159) detox@nmskb.cz
Ambulance klinické psychologie 257 197 137 detox@nmskb.cz
Pediatrická ambulance 257 197 150 (153) detox@nmskb.cz
Sociální poradenství 739 451 850 triebenekl@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 135, 733 691 163 kozni@nmskb.cz
Ambulance, poradna Telefonní číslo
Endoskopie 257 197 305
Gastroenterologická poradna 257 197 305
Ambulance, poradna Telefonní číslo E-mail
Ambulance všeobecné chirurgie 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Ambulantní výkony 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Cévní poradna 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Chirurgická poradna 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Koloproktologická poradna 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Kýlní poradna 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Poradna pro stomiky 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Traumatologická poradna 257 197 319 chirurgie@nmskb.cz
Ambulance, poradna Telefonní číslo E-mail
Angiologie 257 197 341 interna@nmskb.cz
Echo 257 197 316 interna@nmskb.cz
EKG 257 197 219 interna@nmskb.cz
Ergometrie 257 197 304 interna@nmskb.cz
Geriatrie 731 840 844 interna@nmskb.cz
Holter 257 197 304 interna@nmskb.cz
Interní příjmová ambulance 257 197 340 interna@nmskb.cz
Interní ordinace 257 197 380 interna@nmskb.cz
Kardiologie 257 197 341 interna@nmskb.cz
Poradna kardiostimulace 257 197 304 interna@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 141 (309) neurologie@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 330 (331) rehabilitace@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 132 zubni@nmskb.cz

Oddělení

ARO

Telefonní číslo E-mail
257 197 205 (206) aro@nmskb.cz
Telefonní číslo
257 197 322
Telefonní číslo E-mail
257 197 131 detox@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 177 chirurgie@nmskb.cz
Oddělení Telefonní číslo E-mail
Interna 1 257 197 231 interna@nmskb.cz
Interna 2 257 197 226 interna@nmskb.cz
Interna 3 (gastroenterologie) 257 197 165 interna@nmskb.cz
Interna 4 257 197 216 interna@nmskb.cz
JIP 257 197 235 interna@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 107 okb@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 298 osluzka@nmskb.cz
Telefonní číslo E-mail
257 197 118 (116) paliativa@nmskb.cz
Telefonní číslo
257 197 252
Telefonní číslo E-mail
257 197 300 (266) rehabilitace@nmskb.cz

Ředitelství

Ředitel nemocnice
Ing. Jiří Veselka, MBA
257 197 101
fax: 257 197 376
veselka@nmskb.cz
Sekretariát ředitele
Dagmar Pechmanová
257 197 101
fax: 257 197 376
pechmanova@nmskb.cz
Náměstek LPP
MUDr. Jan Švejda
257 197 236 svejda@nmskb.cz
Hlavní sestra
Bc. Hana Balvínová
257 197 160 namestek@nmskb.cz
Ekonomický náměstek
Ing. Ctirad Náměstek
257 197 167 namestek@nmkskb.cz
Vedoucí IT oddělení
Ing. Jiří Chalupa
257 197 282 chalupa@nmkskb.cz
Vedoucí technického provozu
Petr Fiedler
257 197 296 fiedler@nmskb.cz
Manažer PR a marketingu, tisková mluvčí
PhDr. Jitka Kalousková
257 197 344 kalouskova@nmskb.cz
Manažer grantů a dotací
Ivana Tomková
257 197 378 tomkova@nmskb.cz
Personální oddělení
Ivana Hošková
257 197 166 hoskova@nmskb.cz
Mzdové oddělení
Ivana Srpová
257 197 175 srpova@nmskb.cz
Referát pro kvalitu a bezpečnost
Mgr. Irena Trpišovská
257 197 174 trpisovska@nmskb.cz
Duchovní péče a centrum Boromeum
P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.
257 197 459 strahovacek@nmskb.cz

Partneři

  • Praha 1
  • Město Praha
  • Delloite
  • Nadační fond Avast
  • Výbor dobré vůle
  • GIVT - klikni a pomáhej