Detoxikační centrum

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity). Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v České republice. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči, spolupracuje s rodinou i školou a zajišťuje následnou péči s cílem integrace pacientů do společnosti.

Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale i motivační trénink - díky intenzivní individuální a skupinové motivační terapii a aktivitám pro volný čas (keramická dílna, arteterapie, muzikoterapie atd.) Roční počet hospitalizací se pohybuje okolo 350 – 400, průměrný věk pacientů je 16½ let.

Pro děti s povinnou školní docházkou zajišťujeme výuku.

Dětské a dorostové detoxikační centrum je nositelem akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie.

Kontakt

MUDr. Světlana Kroftová

Primář

257 197 148

MUDr. Jitka Vávrová

Zástupce primáře

257 197 158 (159)

Marie Moravcová

Sekretariát

Nahlédněte k nám

Partneři

vileda - Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.

Naše ambulance

Součástí péče o děti a mladistvé se závislostí na psychotropních látkách je také ambulantní léčba. Zde jsou pacientům k dispozici odborné ambulance psychiatrie, klinické psychologie a pediatrie (dětské gastroenterologie).

Koho přijímáme?

K hospitalizaci přijímáme klienty do ukončeného 18. roku (vč. detoxifikace). Kromě akutních intoxikací je nutné se objednat! Příjem pacientů není regionálně omezen.

Stáž

V případě zájmu o stáž na Dětském a dorostovém detoxikačním centru se obracejte na Nicoli Buzičovou.

Nicole Buzičová, DiS.

Sociální pracovnice

739 451 850

Počet lůžek

  • Akutní: 14