Detoxikační centrum

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 1. 2021 je Detoxikační centrum pro děti a dorost z důvodu zajištění komplexnější odborné péče a na ni navazujících odborných služeb součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nadále bude poskytovat své služby v rámci VFN.


Kontaktní údaje:

Psychiatrická klinika VFN
Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Web: www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/psychiatricka-klinika/