Detoxikační centrum

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity). Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v České republice. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči, spolupracuje s rodinou i školou a zajišťuje následnou péči s cílem integrace pacientů do společnosti.

Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale i motivační trénink - díky intenzivní individuální a skupinové motivační terapii a aktivitám pro volný čas (keramická dílna, arteterapie, muzikoterapie atd.) Roční počet hospitalizací se pohybuje okolo 350 – 400, průměrný věk pacientů je 16½ let.

Pro děti s povinnou školní docházkou zajišťujeme výuku.

Dětské a dorostové detoxikační centrum je nositelem akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie.

Kontakt

MUDr. Miroslava Mašlaniová

Primář

257 197 148

Marie Moravcová

Sekretariát

Nahlédněte k nám

Partneři

vileda - Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.

Naše ambulance

Součástí péče o děti a mladistvé se závislostí na psychotropních látkách je také ambulantní léčba. Zde jsou pacientům k dispozici odborné ambulance psychiatrie, klinické psychologie a pediatrie (dětské gastroenterologie).

Koho přijímáme?

K hospitalizaci přijímáme klienty do ukončeného 18. roku (vč. detoxifikace). Kromě akutních intoxikací je nutné se objednat! Příjem pacientů není regionálně omezen.

Sociální pracovník

Sociální pracovnice je aktuálně nepřítomna, volejte, prosím, na čísla 257 197 159 nebo 257 197 125.

Počet lůžek

  • Akutní: 14