Naše projekty

Paliativní medicína se cíleně zaměřuje na péči o nemocné s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, jejichž kvalita života je ohrožována obtížně zvladatelnými symptomy choroby. Celá filozofie paliativní medicíny je postavena na přesvědčení, že ačkoliv nejsme schopni pacienta vyléčit, přesto můžeme zásadním způsobem zmírnit jeho utrpení, pokud se péče o něho nezřekneme. Kromě využití dostupných léčebných postupů a výkonů, běžných i v jiných lékařských oborech, je podstatnou součástí paliativní péče vytvoření přátelského prostředí, které pacienta všestranně podporuje, pomáhá mu vyrovnávat se se zkušeností ohrožení života, bezmocnosti, strachu, snaží se posilovat jeho důležité sociální vazby a podobně.

Lůžkové oddělení paliativní péče je jednou z možných forem poskytování specializované paliativní péče, která není v České republice zatím příliš rozšířená. Její předností je užší vazba na zdravotnické zařízení, která umožňuje ošetřovat i stavy, vyžadující složitější instrumentální a odborné zázemí. Je to malá stanice s kapacitou 13 lůžek pro nemocné a 6 lůžek pro doprovázející pacienta, ke které je připojena ambulance paliativní medicíny. Nyní po ukončení rekonstrukce prostor bude projekt budování paliativního centra v naší nemocnici pokračovat doplňováním technického vybavení oddělení, především vybavením asistované lázně elektricky polohovatelnou vanou, zvedákem, sprchovacím lůžkem, přístrojovým vybavením oddělení a podobně. V budoucnu bychom chtěli v nemocnici rozvinout taky edukační aktivity, které by pomáhaly zdravotníkům i běžné populaci lépe porozumět světu těžce nemocných lidí.

Realizace tohoto projektu paliativního centra od zformování původního nápadu až k dokončení rekonstrukce trvala několik let a podílelo se na ní velké množství lidí nejrůznějších profesí. Také při slavnosti požehnání jsme zde shromážděni ve velmi rozmanitém společenství. To mi připadá velmi důležité, protože nadšení malé skupiny zdravotníků na jednom malém oddělení pomůže nemocným a trpícím lidem jen částečně. Oni potřebují, aby je celá společnost nevyčleňovala, ale naopak je přijímala do svého středu, hledala pro ně vhodné formy pomoci a aby na této pomoci nacházeli svůj podíl lidé nejrůznějších povolání.

Realizace projektu s podporou NF AVAST

V rámci grantové podpory Nadačního fondu AVAST - Spolu až do konce realizujeme v naší nemocnici od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017 projekt "Zlepšení kvality paliativní péče poskytované nemocným s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou".

  • v rámci podpory Nadačního fondu AVAST budou v průběhu roku 2017 vybudovány na oddělení ošetřovatelských lůžek dva nové pokoje a vznikne tak vhodné prostředí pro pacienty vyžadující tento charakter péče
  • v průběhu roku 2017 jsou plánovány odborné vzdělávací akce včetně řady informačních materiálů

Finanční pomoc

Pokud vnímáte tuto péči jako potřebnou a rádi byste nám pomohli, můžete provoz oddělení paliativní péče či tento projekt Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze podpořit v rámci dobrovolnictví, prezentací těchto informací Vašemu okolí nebo finanční podporou.

DMS jednorázová podpora

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS BOROMEJKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, nemocnice obdrží 28,50 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

DMS roční podpora

Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK BOROMEJKY na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Ke stažení