Jak se můžete podílet na našich aktivitách?

Nemocnice je nestátní neziskové zdravotnické zařízení, a proto jsou dotace od státu mnohem menší než ve státních zařízeních. Bez vícezdrojového financování bychom se neobešli. Jeho hlavní složkou jsou samozřejmě příjmy od zdravotních pojišťoven za vykázanou léčbu. Ty však nestačí pokrýt provozní a investiční potřeby nemocnice, dalšími a významnými zdroji financí jsou tedy také granty od nadací a nadačních fondů či dary právnických a fyzických osob. Jsme vděční za jakýkoli věcný nebo finanční dar, který pomůže naší nemocnici.

Víte, že každoročně od 13. září do 12. října probíhá Den dobročinné závěti? O možnostech tohoto způsobu podpory se dozvíte více ZDE. Děkujeme Vám.