Finanční pomoc

 • finanční dar můžete složit v hotovosti v pokladně NMSKB (III.patro č. dveří 374)
 • zaslat formou složenky, kterou si vyzvednete na sesterně příslušného oddělení - vzor vyplněné složenky, seznam středisek.
 • převodem částky na účet darů a dotací: 27-3147280207/0100
  na účet veřejné sbírky: 107-4482900287/0100
  u Komerční banky, a.s., Malostranské náměstí 37/23, 118 33 Praha 1
  IBAN: CZ8301000000273147280207 nebo CZ4501000000437528410237
  jako var. symbol udejte číslo nákladového střediska - seznam středisek
 • způsob anonymního daru je přispění do pokladničky NMSKB v recepci nemocnice
 • vybavení a provoz nemocnice můžete podpořit také prostřednictvím dárcovské SMS
  • Jednorázová DMS: Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS BOROMEJKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, nemocnice obdrží 28,50 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
  • DMS Roční podpora: Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK BOROMEJKY na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Potvrzení nebo darovací smlouva

Na požádání vystavíme na finanční nebo věcný dar potvrzení nebo darovací smlouvu, které slouží jako doklad pro snížení základu daně pro podnikatele nebo mzdovou účtárnu k ročnímu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle ustanovení §15 a §20 zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad chce většinou na vyšší částky doložit darovací smlouvu.

Firmy mohou po dohodě získat umístění aktivního vlastního odkazu s firemním logem na tomto webu.

V případě, že chcete věnovat peníze anonymně a oznámíte nám to, může být smlouva vystavena také, ale Vaše jméno nebude nikde zveřejněno.

Tímto postupem budete mít jistotu o správném využití vašich darů a zamezí se možným nedorozuměním. O způsobu využití Vaší pomoci Vás budeme průběžně informovat na jednotlivých odděleních naší nemocnice.

Vzory smluv ke stažení

Snížení daně z příjmu

Chcete-li si darováním snížit svoji daň z příjmu, musíme za rok darovat aspoň 1000 Kč (kdo má daňový základ méně než 50 tisíc, stačí když daruje o něco víc, než jsou 2 % ze základu daně). Maximální částka darů není omezená, ale do daňového přiznání si můžeme uplatnit jen maximálně 10 % z našeho základu daně. Přitom je potřeba mít doklad o zaplacení (nebo výpis z účtu), na kterém je datum do 31. 12. toho roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.