Jiná materiální pomoc

 • Věcné dary můžete předávat na sesterně oddělení na základě předchozí domluvy. Pokud má věcný dar vyčíslenou finanční hodnotu, lze dostat darovací smlouvu či potvrzení o výši hodnoty věcného daru, kterou můžete podobně jako finanční dar uplatnit při vyúčtování daní.
 • Vítáme bezplatnou popř. zlevněnou výrobu propagačních předmětů, tiskovin, inzerce apod. Máte možnost nabídnout svojí službu?.
 • Nákup výrobků na podporu nemocnice, které se prodávají při různých akcí. Informace na Oddělní grantů a prezentace, telefon 257 197 378 nebo 344.

Další možnosti

 • Šíření povědomí o nemocnici: mluvte, telefonujte, pište si spolu s přáteli o Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.
 • Vyžádání a rozdávání propagačních materiálů - rádi vám propagační materiály zašleme nebo si je můžete vyzvednout na Oddělení grantů a prezentace, telefon 257 197 378 nebo 344.
 • Působení na zodpovědné osoby (především na reprezentanty státní zákonodárné i výkonné moci a na reprezentanty místní samosprávy), aby pomáhaly vytvářet příznivější legislativní, organizační a materiální rámec pro nezisková zdravotnická zařízení.

Vzory smluv ke stažení

Partneři

 • Praha 1
 • Město Praha
 • Delloite
 • Nadační fond Avast
 • Výbor dobré vůle
 • GIVT - klikni a pomáhej